ΕΝΕΣΕΙΣ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΣΗΣ

Eνέσιμη θεραπεία που εφαρμόζεται στη περιοχή του διπλοσάγονου με γρήγορη λιπολυτική δράση.

Πόσες συνεδρίες χρειάζονται;

Ο αριθμός των συνεδριών κυμαίνεται από 1 έως 3 ανάλογα με το πρόβλημα

Πότε γίνεται ορατό το αποτέλεσμα;

Τα αποτελέσματα είναι ορατά από τη 1η συνεδρία και γίνεται εκτίμηση του αποτελέσματος μετά τον μήνα

Πονάει;

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας έχει παρατηρηθεί ένα ελαφρύ αίσθημα καύσου. Ένα μικρό οίδημα που μπορεί να υπάρξει μετά τη θεραπεία θα υποχωρήσει μετά από μία εβδομάδα.